Návody

Starostlivosť o sviečku

V tomto článku vám prinášame prehľad bezpečtnostných opetrení, ktoré odporúčame dodržať, aby Váš pôžitok zo sviečky nič neprekazilo.

Bezpečnostné opatrenia a upozornenia pri používaní sviečok

  • Nikdy nenechajte horieť sviečku bez dozoru a v blízkosti detí a zvierat, pred odchodom sviečku uhaste.
  • Sviečku používajte na nehorľavej podložke.
  • Pred zapálením odstráňte baliaci materiál, príp. dekoračné stuhy, čipky a nápisy.
  • Medzi jednotlivými sviečkami nechajte minimálne 10 cm miesta.
  • Ak má sviečka počas horenia príliš veľký plameň, zastrihnite knôt na dĺžku 8-12 mm.
  • Neprenášajte horiace sviečky.
  • Sviečky používajte v dobre vetranej miestnosti, ale mimo prievanu.
  • Sviečku umiestnite v dostatočnej vzdialenosti od horľavých materiálov.
  • Nad horiacou sviečkou je potrebné nechať minimálne 1 meter voľného priestoru.
  • Plávajúce sviečky by mali plávať v nádobe dostatočne naplnenej vodou.

Stekavosť a odstránenie vosku

Naše sviečky sa nepovažujú za nestekavé, do vosku totiž nepridávame žiadne aditíva proti stekavosti, aby sme zachovali ich prírodný charakter a predišli potencionánym škodlivým výparom.

Môže sa teda stať, že zo sviečky stečie horúci vosk, ktorý Vás môže popáliť alebo znehodnotiť Váš nábytok, dekorácie, obrusy atď. Preto odporúčame, aby ste pod sviečku alebo dekoráciu so sviečkou položili dostatočne veľkú podložku z nehorľavého materiálu.

Ak sa Vám napriek tomu roztiekol vosk, nechajte ho vychladnúť, stuhnutý vosk sa ľahšie odstraňuje.