Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať. Môžete tak urobiť prostredníctvom tohto formulára:

Fakturačné údaje

Zuzana Kelemen
Osloboditeľov 19
984 01 Lučenec

Na uvedenej adrese nie je možný osobný odber

IČO: 50849701
DIČ: 1123053195
Prevádzkovateľ nie je platcom DPH.

Bankové spojenie: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK4583605207004206205026